header banner
Default

Goudkoorts van Shiba Memu-investeerders tijdens het aftellen naar het einde van de presale


  • De presale van Shiba Memu nadert zijn einde, met nog 13 dagen te gaan.

  • De prijs van Shiba Memu is in de presale elke dag consequent gestegen.

  • De waarde van Shiba Memu zou in het derde kwartaal van 2023 kunnen worden ontsloten uit de liquiditeit na beursnotering.

Met miljoenen opgehaald in de presale hebben beleggers hoge verwachtingen van een nieuwe symbolische sensatie, Shiba Memu. Het meme-token heeft een geweldige presale gehad, met dagelijkse prijsverhogingen als kers op de taart. Nu zou FOMO investeerders kunnen aanspreken, omdat de toegenomen aankopen de presale naar bijna 4 miljoen dollar brengen. De presale duurt nog 13 dagen voordat deze wordt gesloten, waarna het token enorm kan stijgen op de notering.

Over de Shiba Memu presale

Shiba Memu (SHMU) opende in juli de presale, die aanvankelijk acht weken zou duren. De grote vraag en verzoeken van investeerders waren voor het team echter aanleiding om de presale met nog eens 60 dagen te verlengen. De verlengde presale eindigt op 31 oktober en maakt de weg vrij voor de volgende stap: het aanbieden van producten.

Sinds de start van de presale heeft Shiba Memu waarde gegenereerd voor zijn early backers. Van een initiële prijs van $0,011125 wordt het token nu gewaardeerd op $0,034750. De winsten zijn mogelijk gemaakt door het project tokenomics. Dankzij de tokenomics kan de prijs van Shiba Memu dagelijks om 18.00 uur GMT automatisch stijgen. De prijs zal naar verwachting binnen de periode van 13 dagen tot het einde van de presale verder stijgen.

Zodra de presale eindigt, zal Shiba Memu genoteerd worden aan grote gecentraliseerde beurzen. Het team heeft het laatste kwartaal van 2023 aangemerkt als het moment voor de notering. Debuut op de beste beurzen zal naar verwachting de bruikbaarheid ontsluiten en de prijsontdekking voor Shiba Memu vergemakkelijken.

Waarom is er zo’n grote vraag naar Shiba Memu?

De speculatieve waarde van Shiba Memu is enorm, gezien de bedragen die in de presale zijn opgehaald. Dit is een van de cruciale ingrediënten van meme-cryptocurrencies, omdat hun waarde voornamelijk wordt bepaald door hypes. Het vermogen van Shiba Memu om investeerders te overtuigen van zijn marktpotentieel heeft echter veel discussie opgeleverd.

Shiba Memu stimuleert de allernieuwste AI-technologie en streeft ernaar een leider te zijn in de memesector. Het project maakt gebruik van AI om zichzelf te promoten op sociale forums en om online chatter te domineren. Shiba Memu kan zijn eigen sociale teksten en marketingmateriaal schrijven met behulp van AI. Vervolgens publiceert het de inhoud zelf op sociale-mediaplatforms om grip te krijgen.

De AI en het marketingvermogen maken Shiba Memu tot een ingenieus en zeer duurzaam project. Het is niet afhankelijk van tijdelijke hypes op sociale media om te domineren. Met deze mogelijkheid wordt Shiba Memu geprezen als een van de meest innovatieve memeprojecten. Investeerders verdienen ook rendement uit staken, waardoor ze een aantal tokens kunnen inzetten voor de groei van het project.

Shiba Memu maakt ook gebruik van de kracht van een toegewijde gemeenschap om succes te behalen. Het projectteam heeft 85% van de 1.000.000 tokens in voorraad toegewezen voor de presale. Zodra het project is gelanceerd, zal Shiba Memu de gemeenschap betrekken via een AI-dashboard. Gebruikers kunnen hun marktinzichten via het dashboard in gesprekken kanaliseren. Ze kunnen de AI bevragen en actuele antwoorden krijgen over marketingstrategieën en advertentietrends.

Is Shiba Memu het waard om in de presale te kopen?

Meme-cryptocurrencies genereren altijd FOMO vanwege de mogelijkheid om massaal terug te keren na de notering. Als we kijken naar enkele van de beste meme-munten zoals PEPE, is de winst boven de 10.000% uitgekomen. Anderen, zoals meme-leider Dogecoin, hebben een marktkapitalisatie bereikt die hen terecht in de top tien plaatst.

Shiba Memu heeft hetzelfde potentieel dankzij de vroege vraag en het enthousiasme van investeerders. Beleggers zouden een potentiële winst van 10x of hoger kunnen zien als het token het rendement van zijn meme-collega’s repliceert.

Shiba Memu bevindt zich nu pas in de presale, en de winst na de notering kan nog wel even op zich laten wachten. De presale heeft nog 13 dagen te gaan, waarbij elke dag winst wordt gemaakt. Investeren in de voorverkoop is voordelig voor het maximaliseren van de organische winst. Voorverkoopbegunstigers hebben ook een betere kans op een opwaartse trend zodra het token wordt vermeld.

Sources


Article information

Author: Melanie Larson

Last Updated: 1698378842

Views: 590

Rating: 3.7 / 5 (60 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melanie Larson

Birthday: 2016-12-02

Address: 262 Rodriguez Walk, Port Kaitlyn, NC 09830

Phone: +4586535241813232

Job: Article Writer

Hobby: Writing, Camping, Web Development, Chess, Billiards, Scuba Diving, Stargazing

Introduction: My name is Melanie Larson, I am a capable, radiant, venturesome, persistent, multicolored, clever, intrepid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.