header banner
Default

De weg naar 1 bitcoin: hoeveel moet je elke dag investeren


De weg naar 1 bitcoin: zoveel moet je dagelijks investeren

Foto: Alexandru Nika/Shutterstock

Een portfolio met daarin een volledige bitcoin (BTC) is een doel waar veel crypto-investeerders naartoe werken. Met de bitcoin koers van vandaag de dag is het echter geen gemakkelijke taak om deze mijlpaal te realiseren. Dollar Cost Averaging (DCA), ofwel het periodiek inleggen van een vast bedrag, wordt binnen het investeringslandschap geprezen als een uitstekende manier om een portfolio op te bouwen. Kijkende naar bitcoin: hoeveel moest je in het afgelopen jaar iedere dag investeren om vandaag één BTC in handen te hebben?

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

Bitcoin DCA

VIDEO: How Many Bitcoin to be a MILLIONAIRE? 🐳
Altcoin Daily

Allereerst duiken we iets dieper in op het concept van DCA. Middels deze populaire investeringsstrategie koop je, ongeacht de koers, om de zoveel tijd voor een vast bedrag aan activa. Met DCA probeer je niet de markt te timen en verminder je de emoties die gepaard gaan met marktvolatiliteit. Door consequent te investeren, verminder je het risico en heb je over tijd een gemiddelde aankoopprijs.

Met bitcoin werkt de strategie bovendien uitstekend aangezien je een zeer klein bedrag in kunt leggen om een fractie van een BTC te kopen. Bovendien kun je uiteraard zelf bepalen met welke tussenpozen je de strategie uit wil voeren.

Dagelijkse investeringen voor 1 BTC

VIDEO: What if You Invested $1000 into Bitcoin in 2011
HustleTips

Terug naar de hamvraag van dit artikel: met de huidige prijs van bitcoin, hoeveel moest je het afgelopen jaar iedere dag investeren om jezelf nu de trotse eigenaar van een volledige BTC te noemen?

Om de vraag te beantwoorden hebben we het platform dcaBTC in gebruik genomen. Als je vanaf 24 september 2022 iedere dag 70 euro in bitcoin had geïnvesteerd, zou je nu een zogenoemde ´wholecoiners´ zijn.

De weg naar 1 bitcoin: zoveel moet je dagelijks investeren
Foto: dcaBTC

In het afgelopen jaar heeft bitcoin de nodige prijsschommelingen gezien, maar door simpelweg te DCA’en hoef je je als belegger hier helemaal niet bezig mee te houden. Als de bitcoin koers daalt, koop je bij, en ook als de koers stijgt, koop je bij. Het geeft enorm veel rust en op de lange termijn is het een mooie optie voor het opbouwen van je crypto-vermogen.

Sources


Article information

Author: Adam Parker DDS

Last Updated: 1697847721

Views: 1082

Rating: 4.6 / 5 (36 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Adam Parker DDS

Birthday: 1972-03-15

Address: 45680 Martinez Course, Robertville, ID 08471

Phone: +4522256150365929

Job: Carpenter

Hobby: Drone Flying, Graphic Design, Chocolate Making, Whiskey Distilling, Camping, Raspberry Pi, Crochet

Introduction: My name is Adam Parker DDS, I am a bold, unreserved, dazzling, important, skilled, persistent, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.